Lĩnh vực hoạt động:

      Chế tạo, lắp đặt

 - Bồn Chứa Công Nghiệp

 - Bồn Chứa Ngành Thực Phẩm

 - Bồn Khuấy

 - Thiết Bị Áp Lực

 - Bồn Lọc - Xử Lý

 - Tháp Nước Công Nghiệp

Hỗ Trợ Trực Tuyến

 

 Hỗ trợ khách hàng

Kỹ thuật

Mr. Tường

0909 66 11 11

Kinh doanh

Mr. Phước

0968 28 85 85

 

 

 

Dự Án Tiêu Biểu
Bồn chứa hóa chất
Bồn chứa hóa chất
Bồn chứa hóa chất
Cẩu Dựng Bồn Chứa Nước Lò Hơi
Cẩu Lắp Lò Hơi 25T - Găng Việt
Bồn Chứa Cao Su
Cuộn Đối Lưu Lò Hơi 25T
Siêu Âm Mối Hàn
Hệ Thống Bồn Hóa Chất
Hệ Thống Tủ Điện Điều Khiển
Tổng Thể Lò Hơi 25T - Ghi Xích
Hệ Thống Bồn Tạo Động
Tổng Thể Lò Hơi 25T - Găng Việt
Tổng Thể Lò Hơi 25T - Găng Việt
Quạt Cấp 1 Lò Hơi 25T
Quạt Cấp 1 Lò Hơi 25T
Quạt Khói Lò Hơi 25T
Quạt Khói Lò Hơi 25T